Spoločnosť ALBEX PLUS, s.r.o. sa v súčasnosti na základe prispôsobenia sa aktuálnym trendom
v oblasti služieb a obchodu opäť venuje aj stavebno-investičnej činnosti.

 

ALBEX PLUS, s.r.o., Novozámocká ul. 3A, 949 05 Nitra
tel: 00421 37 321 30 00
e-mail: albexplus@albexplus.sk